08-02-2023


        Marias barndom

Francisco de Zurbarán


Marias mor og far skal ifølge traditionen have været Anna og Joakim.

Efter at disse i mange år havde været barnløse,

viste en engel sig for dem og sagde,

at de snart ville få en udvagt pige, som de skulle kalde Maria

og at de alllerede som barn skulle give hende til Templet.

Dette skete efter at hun som 3-årig var blevet iagttaget

og udspurgt og fundet moden til dette.

Hun tilbragte derefter de følgende år i Templet.

Da hun nåede skelsår og skulle forlade Templet,

blev Josef udvalgt blandt bejlerne til at blive Marias mand

og dermed den kommende far til Jesus.

*Jakob, Jesus' bror, forfatter til Jakobsbrevet, er det sandsynlige ophav til

kernestoffet i Jakobs Forevangelium med sin mor som den oprindelige kilde.

    Maria med Jesus

Glenda Green: Flame of love

Glenda Green: Flame of love

Glenda Green:

Under den afsluttende bøn bemærkede jeg den sjældne duft,

jeg altid sansede, når Jeshua var i mit studie.

Ved at løfte mit hoved og åbne mine øjne

blev jeg bekræftet i,

hvad jeg havde på fornemmelsen.

Han var der!

Uden et ord for at skræmme de andre,

så jeg stille på en fascinerende proces.

For hvert sekund gik visionen tilbage i alder,

indtil han blev et spædbarn i sin mors arme.

Maria var ung og klassisk hebraisk i udseende.

I hendes yndighed var hun billedet på uskyld

og næppe mere end et barn selv.

Efter et par minutter stabiliseredes visionen

og forblev uændret i de to måneder, der var nødvendige

for at male det.....

Læs mere om Glenda Green

og:

Maria med barn (Flame of love)