Fra venstre:

 Vicka Ivankovic, Jakov Colo,  Ivanka Ivankovic,Mirjana Dragicevic,, Marija Pavlovic,

Ivan Dragicevic

(red. og opdat. 13-03. 2022)

Medjugorje

De følgende dage

Dag 4

Den 27. juni 1981

viste Maria sig for børnene tre gange.

Ved den lejlighed stillede børnene flere spørgsmål, som Maria besvarede.

Igen bad Jakov og Mirjana om et tegn,

fordi folk var begyndt at beskylde dem for at lyve og tage stoffer.

"I skal ikke være bange for noget", svarede Maria.

Før afskeden spurgte de Maria om hun ville komme igen.

Det bekræftede hun.

På vej ned Podbrdo viste Maria sig igen for dem og sagde,

"Må Gud være med jer mine engle, gå i fred!"

Dag 5

Den 28. juni 1981 samledes store skarer lige fra de tidlige morgentimer. Ved middagstid var der omkring 15.000 mennesker.

Samme dag udspurgte sognepræsten Jozo Zovko børnene om, hvad de havde set og hørt i de foregående dage.

På den sædvanlige tid viste Maria sig igen. Børnene bad med hende, og bagefter udspurgte de hende.

Vicka spurgte: "Min kære Frue, hvad ønsker du af os, og hvad ønsker du af vores præster?"

Maria svarede:

"Menneskene skal bede og tro fuldt og fast".

Den dag viste Maria sig og forsvandt flere gange. En af disse gange spurgte børnene hende, hvorfor hun ikke viste sig i sognekirken så alle kunne se hende.

Hun svarede: "Salige er de, som ikke har set og dog tror".

Dag 6

Den 29. juni 1981 blev børnene kørt til byen Mostar

til en lægeundersøgelse, hvorefter de blev erklæret for "sunde".

Den ledende overlæge erklærede: "Børnene er ikke skøre, den person, der bragte dem her må derimod selv være det" ....

Folkemængden på Åbenbaringsbjerget var større end nogensinde.

Så snart børnene ankom til det sædvanlige sted og begyndte at bede, viste Maria sig.

Ved den lejlighed formanede Jomfru Maria dem til at have tro og sagde:

"De mennesker skal være faste i troen og ikke frygte noget."

Den dag bad en kvindelig læge om at få lov til at røre ved Maria.

Børnene førte hendes hånd hen til det sted, hvor Marias skulder var og hun følte en prikkende fornemmelse.

Lægen måtte selv om hun var ateist indrømme, at:

"Her sker der noget mærkeligt!".

På samme dag blev et barn ved navn Daniel Setka mirakuløst helbredt.

Hans forældre havde bragt ham til Medjugorje

og havde bedt om hans helbredelse.

Maria havde lovet, at dette ville ske,

hvis forældrene bad og fastede og troede.

Barnet blev derefter helbredt.

Dag 7

Den 30. juni 1981 foreslog to unge piger børnene,

at de kørte længere væk i bil for at kunne gå i fred.

I virkeligheden var deres hensigt at bringe dem væk fra området

og holde dem der til efter den normale tid

for åbenbaringen var overskredet.

Men selv om børnene var langt væk fra Podbrdo,

var det som om en indre stemme fik dem til at bede om at blive

lukket ud af bilen på det sædvanlig tidspunkt for åbenbaringen.

Så snart de steg ud og bad en bøn, nærmede Maria sig dem,

fra retningen af Podbrdo, der nu var over 1 kilometer væk.

Hun bad da bl.a. syv "Fader Vor" med dem.

Den følgende tid

Kort tid efter dette begyndte politiet at hindre børn og senere

også pilgrimmene i at tage til Podbrdo, stedet for åbenbaringen.

Men Maria fortsatte med at vise sig for dem

på hemmelige steder, i deres hjem og på markerne.

Børnene havde allerede fået mere selvtillid

og talte med Maria og spurgte hende ivrigt til råds

og lyttede til hendes advarsler og budskaber.

Begivenhederne i Medjugorje fortsatte på denne

måde indtil d. 15. januar 1982.

I mellemtiden begyndte sognepræsten Jozo Zovko

at byde pilgrimmene ind i kirken,

så de kunne deltage i fremsigelsen af "rosenkransen"

og  nadveren.

Børnene fremsagde også "rosenkransen".

Maria viste sig i den periode somme tider for dem i kirken.

Selv præsten så Maria én gang, mens han bad rosenkransen.

Straks holdt han op med at bede

og begyndte spontant at synge en populær salme:

"Lijepa si, lijepa, Djevo Marijo" -

"Oh, hvor smuk du er, velsignede Jomfru Maria".

Hele Kirken kunne se, at noget usædvanligt skete med ham.

Bagefter sagde han selv, at han havde set hende.

Han havde indtal da ikke blot tvivlet,

men åbenlyst været imod al tale om åbenbaringerne,

Nu blev han børnenes forsvarer.

Han var derefter en fast støtte for børnene

i forbindelse med åbenbaringerne selv om han

endda måtte afsone en fængselsstraf.

Fra d. 15. januar 1982 viste Maria sig for børnene

i et lukket område af sognekirken.

Sognepræsten arrangerede dette på grund af de nyligt opståede

vanskeligheder og nogle gange endda farer for børnene.

Tidligere blev børnene forsikret om, at dette var i

overensstemmelse med hvad Maria ønskede.

På grund af forbud fra den lokale biskop

ophørte børnene fra april 1985

med at bruge området i kirken.

I stedet foregik åbenbaringerne i et værelse i præsteboligen.

Læs videre:

Youtube: