Undersøgelser

 (red. og opdat. jan. 2019)

 De fem visionærer er flere gange blevet testet af forskellige videnskabsfolk

Gennem næsten to år gennemførte den franske professor og hospitalskirurg Dr. Henri Joyeux i fællesskab med et hold af specialister en række meget grundige undersøgelser af seerne sammen med sin landsmand fader René Laurentin, verdens førende teologiske ekspert i Maria-åbenbaringer.

Franskmændene påviste blandt andet, at seerne så afgjort ser et objekt, der ligger udenfor dem selv og deres egne fornemmelser og sanser.

De udelukkede muligheden af manipulation af nogen udefra, ligesom de udelukkede, at seerne skulle handle efter en aftale, som de indbyrdes havde truffet på forhånd.

Det blev samtidig udelukket, at åbenbaringerne kunne forklares som epileptiske anfald, drømme, hallucinationer, hysteri, neurose eller sygelig ekstase.

Desuden blev det påvist, at seerne under åbenbaringer i fællesskab knælede fuldkommen synkront ned i det øjeblik de alle så Jomfru Maria foran sig.

Forskellen på den hurtigste og den langsomste seers reaktionstid blev målt til tiendedele af sekunder, svarende til forskellene på seernes reflekser.

Det blev også påvist, at synet af Jomfru Maria ikke blev forstyrret, når seerne (på dette foto er det Ivanka) fik placeret en metalplade foran deres øjne.

De vigtigste konklusioner blev sammen med komplette beskrivelser af alle gennemførte forsøg senere fremlagt i bogen “Scientific and medical studies on the apparitions at Medjugorje” (Editions OEIL, Paris 1985 og Veritas Publications, Dublin 1987):

“Seerne er psykologisk set sunde og raske, uden neuroser eller hysteri. Deres ekstaser er ikke et sygeligt fænomen. Vi har ikke at gøre med hallucination eller en morbid ulykke.

Det er et funktionelt fænomen, der muliggør en værdifuld oplevelse, der er sammenhængende, sund, oplivende og for seerne både menneskelig og spirituel”.....

---------------

Den ene efter den anden fik sat de mest avancerede elektroniske apparater på hovedet, som skulle registrere deres syns-, høre.og stemmefunktion, og de viste, at de under ekstasen var fuldstændig afskåret fra omverdenen.

 Deres blik var fast rettet mod nøjagtigt samme punkt oppe på væggen foran dem, og de blinkede ikke et øjeblik under hele ekstasen.

 Da man holdt et skarpt lys lige ind i øjnene på dem, reagerede de ikke, og da man anbragte noget foran deres øjne,således at de normalt ikke skulle kunne se, mærkede de det ikke.

 På Ivan gjorde lægerne et forsøg med hørelsen.

 Gennem et høreapparat sendte de pludselig så høj en lyd (90 decibel) lige ind i øret på ham, at man normalt ikke kan tåle den. Men han rørte sig ikke og anede intet om det, da ekstasen var forbi.

Hans hørenerver havde været fuldstændigt blokerede.

 Det mærkelige fænomen, at de unge mente, at de havde talt ganske normalt med Jomfru Maria, men ingen af de omkringstående havde hørt en lyd, skyldtes, at deres mimiske muskulatur havde været normal aktiv, men deres stemmebånd var sat ud af funktion.

 Men foruden disse specielle undersøgclser har samtlige læger kunnet fastslå, at de unge er fuldkommen normale. Her er hverken tale om epilepsi, hallucinationer, hysteri eller nogen anden form for sygelig tilstand.

 For de franske læger var der ingen tvivl om, at disse unge stod overfor en person, som de var i nær kontakt med, men som alle andre blot ikke kunne se.

 Læs videre:

Youtube: